4 inzichten voor bestuurders, trainers en scheidsrechters

Voor de sportbonden en NOC*NSF ontwikkelden we diverse campagnes om 4 inzichten te geven aan trainers, coaches, bestuurders en scheidsrechters.

Met honderduizenden views op verschillende social media en soms wel 10 herdrukken van boekjes is dit een campagne waar we heel erg trots op kunnen zijn.

Buiten dat succes, is het ook een hele leerzame campagne reeks geweest. Eigenlijk kan iedereen wel iets leren van de 4 inzichten.

 

4 inzichten voor alle lagen van de club

Sporten levert fantastische momenten op. Elke sporter heeft herinneringen aan samen lachen op de training, juichen om een mooie prestatie of de gezelligheid in de kantine.

Maar iedereen kent ook de voorbeelden van onsportief en ongewenst gedrag. Een sporter die agressief speelt, een scheidsrechter die onder druk wordt gezet of een onveilig gevoel op een vereniging.

NOC*NSF en de sportbonden sloegen de handen ineen om structureel te werken aan een veiliger sportklimaat. Deze inzet op gedragsverandering gebeurde onder andere via het platform Sportplezier.

En ze vroegen ons om 4 inzichten over te brengen aan verschillende doelgroepen: trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders. Voor alle lagen van de club dus!

overzicht 4 inzichten voor bestuurders trainers coaches scheidsrechters

 

4 inzichten over trainerschap – trainers en coaches

Als eerste doelgroep werd gekozen voor trainers en coaches. Een logisch begin, omdat zij het meeste en intensiefste contact hebben met sporters en daarin een duidelijke voorbeeldrol hebben.

We kregen een uitgebreid basisdocument met de 4 kernkwaliteiten die elke trainer of coach zou moeten hebben. In overleg besloten we dat het beter was om over 4 inzichten te praten, zodat de doelgroep het als meer als goede raad zou kunnen zien.

We kozen ervoor om het verhaal echt vanuit een trainer te schrijven. Want vanuit de psychologie weten we dat mensen sneller geneigd zijn iets aan te nemen van gelijken. Mensen zoals zijzelf.

Samen met NOC*NSF gingen we op zoek naar een trainer die echt in de praktijk stond en een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben. We kwamen uit op Guido van Weeren, een talenttrainer in de atletiek met meer dan 10 jaar ervaring.

Als je het verhaal verteld vanuit de trainer is het ook belangrijk om hier vanuit de beeldtaal rekening mee te houden. Hoe maakt een trainer of coach vaak iets duidelijk? Vaak met een stift op een whiteboard of schriftje teksten en schetsmatige iconen en figure te maken.

Als beeldstijl voor de film stelden we daarp, voor om een ‘doodle’ stijl te gebruiken. Een eenvoudige beeldtaal met kleine tekeningetjes en schetsen. Alsof de trainer die het verhaal vertelt het ook zelf aan het tekenen is.

En natuurlijk dan wel met leuke felle kleurtjes om de verschillen tussen de 4 inzichten goed te kunnen weergeven.

Het boekje of schriftje uit de film werd met een meer uitgebreide inhoud ook echt gedrukt. Het leuke was dat we al vrij snel een telefoontje kregen dat de hele eerste oplage van 7.500 stuks op waren. Er was een herdruk nodig. En nog een. En nog een. Een stuk of 9 herdrukken later is het boekje nog steeds in trek.

voorkant boekje 4 inzichten over trainerschap coaches trainers

We zorgden in het schriftje natuurlijk voor dat alle 4 inzichten voor trainers en coaches terug kwamen. Maar ook werden er pagina’s toegevoegd voor eigen aantekeningen, zodat het ook gebruikt zou kunnen worden in cursussen.

Vanwege het succes van deze film en schriftjes werd besloten om ook een animatie specifiek trainers van pubers en trainers van de allerjongste jeugd te maken. Bij de laatste animatie maakten we ook een magazine achtige website, zodat trainers alles via hun mobiel zouden kunnen zien en lezen.

 

4 inzichten voor scheidsrechter

Een belangrijke schakel in het creëren van een veilige spelervaring is natuurlijk de scheidsrechter. Van oudsher zorgen ze dat de regels correct toegepast worden en die duidelijkheid zorgt voor een veilige sportomgeving.

Maar de samenleving is veranderd en daarmee ook de rol van de scheidsrechter.

Een moderne scheidsrechter hoeft niet alleen meer te structureren, maar mag ook complimenten geven, een individuele band met sporters opbouwen en de verantwoordelijkheid af en toe delen met andere betrokkenen.

De 4 inzichten voor scheidsrechters gaan daarom niet alleen over het toepassen van regels, maar ook het delen van de verantwoordelijkheid met coaches, aanvoerders en mede-official.

Een scheidsrechter is technisch bezig met regels en structuur. Daarom kozen we voor een technische achtergrond van rasterpapier. Dit zorgt direct voor een strak karakter, zonder meteen te dik er bovenop te liggen.

Maar een scheidsrechter staat ook altijd in direct contact met mensen.

Om de menselijkheid te laten zien van het scheidsrechtersvak maakten we gebruik van een handgetekende illustratieve stijl, getekend met fineliner. Op die manier konden we veel detail leggen in situaties en gezichtsuitdrukkingen.

Voor de moderne scheidsrechter campagne maakten we ook een boekje en vouwplaat die gebruikt kunnen worden tijdens cursussen. En om te zorgen voor meer communicatiemomenten in het marketingplan zorgden we ook voor een opdeling van de 4 inzichten per inzicht.

Bijvoorbeeld het 4e inzicht ‘verantwoordelijkheid delen’:

 

4 inzichten voor bestuurders van verenigingen

Bestuurder zijn van een vereniging is geen eenvoudige taak. Je hebt allerlei ambities, maar ook te maken met de praktijk van de dag. Bijvoorbeeld of je wel genoeg vrijwilligers hebt, of dat de commissies goed lopen.

De film ‘4 inzichten voor verenigingsbestuurders’ geeft inzichten aan bestuurders om de juiste focus te behouden. Zodat ze zich minder verliezen in de details en slim omgaan met het enthousiasme op de vereniging.

De 4 inzichten zijn in dat opzicht ook meer een cyclus van werken. Als bestuur goed samenwerken, de sleutelfiguren meenemen, eigenaarschap geven in de uitvoering en support verlenen in het proces. Geena afvinklijstje dus, maar een doorlopende manier van werken.

Als voice-over werd TV presentator  Jeroen Stomphorst aangetrokken om zo wat meer gravitas aan de video toe te voegen. Ook een bekende stem kan zorgen voor extra aandacht, wat zeker slim is bij drukke bestuurders.

Voor de beeldtaal gingen we weer in het hoofd van de bestuurder zitten. Hoe maken zij iets duidelijk? Vaak gebeuren overleggen op flipovers en whiteboards met gebruik van pennen, onderstrepingen met markers en natuurlijk kleurrijke post-its.

Van deze film maakten we een vertaling naar een informatief boekje. Hier kwamen de diverse illustraties uit de film terug, alsmede het onderstrepen en omlijnen met markers. Dat zorgt voor eenheid en herkenbaarheid.

En natuurlijk was er in het boekje meer ruimte voor uitweiding en extra uitleg van de 4 inzichten. En aan de zijlijn praktische tips bij elk inzicht.
pagina boekje 4 inzichten verenigingsbestuurder bestuurder

 

4 inzichten voor alle lagen van de club

Meer informatie over de 4 inzichten voor alle lagen van de club? Kijk dan eens op de verschillende websites vanuit de opdrachtgever:

4 inzichten over trainerschap
4 inzichten voor bestuurders
4 inzichten voor de moderne scheidsrechter

 

titel uitgeschreven 4 inzichten voor alle lagen van de club trainer zet pion neer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! We sturen je maximaal 4x per jaar een update van onze animaties en blogs.

Contact

Kom eens bij ons op de koffie in Utrecht

+31 30 737 0984

Schaverijstraat 6
3534AS Utrecht
info@creativebeards.com

Privacy Statement