N201: Burgerparticipatie door effectieve marketing met animatie

Burgerparticipatie is belangrijk om tot voldoende draagvlak te komen. Zeker bij grote besluiten waar veel mensen mee te maken hebben.

Maar hoe bereik je ze? En hoe laat je ze constructief meepraten?

Voor de Provincie Utrecht maakten we een animatie, die door hyperlokale marketing meer dan 5000 ingevulde enquetes opleverde.

En we zetten de huisstijl door in infographics, banieren en andere middelen om met burgers in gesprek te gaan.


Visie voor de toekomst N201

Iedereen die weleens op de N201 rijdt, weet het wel: veel files en overlast.

Daarom wil de Provincie Utrecht de weg klaarmaken voor de toekomst en de omgeving leefbaar en bereikbaar. Er zijn allerlei manieren om dit aan te pakken.

Om tot het beste plan te komen wilde de Provincie intensief overleggen en afstemmen met burgers en bedrijven.


Burgerparticipatie met animatie en banners

Hoe bereik je een grote, representatieve groep mensen?

In samenwerking met ODIV bereikten we de juiste doelgroep door middel van hyperlokale targeting.

Dit betekent dat de promotiematerialen alleen werden getoond aan mensen wonend rondom de N201 of weggebruikers van de snelweg.

De animatie werd gepromoot op Facebook, waarbij actief een oproep werd gedaan voor het invullen van een enquete met 5 vragen.

Beeld van animatie N201 5 vragen enquete

Ook maakten we diverse banners, die via display functies op verschillende sites werden vertoond.

Mensen die klikten op de advertenties kwamen uit bij een website met 5 vragen, in dezelfde vormgeving als de animatie en banners.

5 vragen website burgerparticipatie toekomst N201


Effectieve marketing met animatie

Er werden meer dan 80.000 mensen bereikt, honderden reacties op Facebook en meer dan 10.000 bezoeken aan de website gerealiseerd.

Belangrijker: er werden meer dan 5000 enquetes ingevuld.

Veel mensen die de enquete hadden ingevuld hadden hun email-adres achtergelaten. Die konden dus worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.


Burgerparticipatie in bijeenkomsten

Om burgers te laten meedenken over de toekomst van de N201 werden wikken-wegen sessies georganiseerd.

Voor deze sessies maakten we diverse infographics, die als posters werden gebruikt.

Op die manier kon er bijvoorbeeld in kaart worden gebracht wat de voorkeuren waren van bewoners & bedrijven en die van overheden.

Infographic burgerparticipatie bijeenkomst N201 oplossingen


Burgerparticipatie in ontwerpproces

Ook werden burgers betrokken in het ontwerpproces: de ontwerpateliers.

Tijdens de ontwerpateliers werden de mogelijke oplossingen gepresenteerd.  Bewoners en bedrijven konden daar weer hun mening over geven.

We zetten de huisstijl door in grote banieren, zodat mensen goed overzicht hadden in de knelpunten en de bouwstenen van het ontwerpproces.

Banner met informatie voor burgerparticipatie avond N201


Meer weten over de toekomst van de N201?

Alle gepresenteerde ontwerpen en alle reacties staan op de website Toekomst N201.

Op basis van alle informatie uit het proces wordt uiteindelijk door Provinciale Staten een besluit genomen over de toekomst N201.


Met animatie burgerparticipatie op gang brengen? 

Neem contact op met Ted via ted@creativebeards.com

Of bekijk ons portfolio.

Updates van onze animaties en communicatietips ontvangen?

Contact

Mail of bel ons voor een kennismakingsgesprek

+31 6 18 16 72 99

Schaverijstraat 6
3534AS Utrecht
info@creativebeards.com

Privacy Statement.
Algemene Voorwaarden.