4 inzichten animatie voor bestuurders, trainers en scheidsrechters

Voor de sportbonden en NOC*NSF ontwikkelden we diverse animatie campagnes om 4 inzichten te geven aan trainers, coaches, bestuurders en scheidsrechters.

Met honderduizenden views op verschillende social media, en soms wel 10 herdrukken van boekjes, is dit een animatie campagne waar we heel erg trots op kunnen zijn.

Buiten dat succes is het ook een hele leerzame campagne reeks geweest.

Eigenlijk kan iedereen wel iets leren van de 4 inzichten.

 

4 inzichten voor alle lagen van de club

Sporten levert fantastische momenten op. Elke sporter heeft herinneringen aan samen lachen op de training, juichen om een mooie prestatie en de gezelligheid in de kantine.

Maar iedereen kent ook de voorbeelden van onsportief en ongewenst gedrag.

Een sporter die agressief speelt, een scheidsrechter die onder druk wordt gezet of een onveilig gevoel op een vereniging.

NOC*NSF en de sportbonden sloegen de handen ineen om structureel te werken aan een veiliger sportklimaat. Deze inzet op gedragsverandering gebeurde onder andere via het platform Sportplezier.

En ze vroegen ons om 4 inzichten over te brengen aan verschillende doelgroepen: trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders. Voor alle lagen van de club dus!

Overzicht van de 4 inzichten animaties die er zijn gemaakt voor trainers, coaches, scheidsrechters en bestuurders

 

Animatie 4 inzichten over trainerschap

Als eerste doelgroep werd gekozen voor trainers en coaches. Een logisch begin, omdat zij het meeste en intensiefste contact hebben met sporters en daarin een duidelijke voorbeeldrol hebben.

We kregen een uitgebreid basisdocument met de 4 kernkwaliteiten die elke trainer of coach zou moeten hebben. In overleg besloten we dat het beter was om over 4 inzichten te praten, zodat de doelgroep het meer als goede raad zou kunnen zien.

We kozen ervoor om het verhaal echt vanuit een trainer te schrijven.

Want vanuit de psychologie weten we dat mensen sneller geneigd zijn iets aan te nemen van gelijken. Mensen zoals zijzelf.

Samen met NOC*NSF gingen we op zoek naar een trainer die een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben. We kwamen uit op Guido van Weeren, een talenttrainer in de atletiek met meer dan 10 jaar ervaring.

Ook in de beeldtaal hielden we rekening met het perspectief van de trainer. Hoe maakt een trainer of coach vaak iets duidelijk? Vaak met een stift op een whiteboard of met pen in een schriftje.

Als beeldstijl voor de animatiefilm stelden we daarom voor om een ‘doodle’ stijl te gebruiken. Een eenvoudige beeldtaal met kleine tekeningetjes en icoontjes. Alsof de trainer die het verhaal vertelt het ook zelf aan het tekenen is.

 

Het schriftje uit de film werd ook echt gedrukt. Het leuke was dat we al vrij snel een telefoontje kregen dat de eerste oplage van 7.500 stuks op was. Er was een herdruk nodig! En nog een. En nog een. En nog een. Een stuk of 10 herdrukken later is het boekje nog steeds in trek.

Foto van schriftje 4 inzichten trainerschap

We zorgden er natuurlijk voor dat alle 4 inzichten voor trainers en coaches in het schriftje terug kwamen. Ook werden er pagina’s toegevoegd voor eigen aantekeningen, zodat het ook gebruikt zou kunnen worden in cursussen.

Foto van schriftje 4 inzichten trainerschap opengeslagen op inzicht 1 structureren

Vanwege het succes van de animatiefilm en schriftjes werd besloten om een animatie specifiek voor trainers van pubers te maken:

En ook een animatie specifiek voor trainers voor de allerjongste jeugd:

 

Bij de animatiefilm voor trainers van de allerjongste jeugd maakten we ook een magazine achtige website, zodat trainers alles via hun mobiel zouden kunnen zien en lezen.

 

4 inzichten voor scheidsrechters

Een belangrijke schakel in het creëren van een veilige spelervaring is natuurlijk de scheidsrechter.

Van oudsher zorgen zij dat de regels correct toegepast worden. Maar de samenleving is veranderd en daarmee ook de rol van de scheidsrechter.

De moderne scheidsrechter is niet meer alleen van de regels en structuur. Het gaat ook om complimenten geven, individueel aandacht geven en verantwoordelijkheid delen.

Ook in de beeldtaal hielden we ons bezig met die nieuwe rol, waarbij regels en structuur natuurlijk nog steeds het fundament zijn. Daarom kozen we voor een technische achtergrond van rasterpapier. Dit zorgt op de achtergrond van de animatiefilm voor een gestructureerd karakter.

Om de menselijkheid te laten zien van de moderne scheidsrechter maakten we gebruik van een handgetekende illustratieve stijl, getekend met fineliner. Op die manier konden we veel detail leggen in situaties en gezichtsuitdrukkingen.

Voor de 4 inzichten voor de moderne scheidsrechter maakten we ook een boekje en vouwplaat die gebruikt werden tijdens cursussen. En om te zorgen voor meer communicatiemomenten in het marketingplan zorgden we ook voor een opdeling van de 4 inzichten per inzicht.

Bijvoorbeeld het 4e inzicht ‘verantwoordelijkheid delen’ als losse film:

4 inzichten voor bestuurders van verenigingen

Bestuurder zijn van een vereniging is geen eenvoudige taak. Je hebt allerlei ambities, maar ook te maken met de praktijk van de dag. Bijvoorbeeld of je wel genoeg vrijwilligers hebt en of de commissies wel goed lopen.

De animatiefilm ‘4 inzichten voor verenigingsbestuurders’ geeft inzichten aan bestuurders om de juiste focus te behouden. Zodat ze zich minder verliezen in de details en slim omgaan met het enthousiasme op de vereniging.

De 4 inzichten zijn geen afvinklijstje, maar een doorlopende manier van werken.

Als bestuur moet je constant bezig zijn met goed samenwerken, de sleutelfiguren meenemen, eigenaarschap geven in de uitvoering en support verlenen in het proces.

Als voice-over werd TV presentator Jeroen Stomphorst aangetrokken om zo wat meer gravitas aan de video toe te voegen. Een bekende voice-over kan zorgen voor net wat extra aandacht, wat zeker slim is bij drukke bestuurders.

Vaak vergaderen bestuurders op flipovers en whiteboards met gebruik van pennen, onderstrepingen met markers en natuurlijk kleurrijke post-its. Dat werd het uitgangspunt voor de beeldtaal.

Van de animatiefilm maakten we ook een vertaling naar een informatief boekje. Hier kwamen de diverse illustraties uit de film terug, alsmede de beeldtaal met markers die onderstrepen en omlijnen. Dat zorgt voor eenheid en herkenbaarheid.

Foto van boekje 4 inzichten voor verenigings bestuurders

In het boekje was meer ruimte voor uitweiding en extra uitleg van de 4 inzichten. Zo plaatsten we aan de zijlijn praktische tips bij elk inzicht en ging de tekst dieper in op de theorie.

Foto van boekje 4 inzichten bestuurder opengeslagen

 

4 inzichten voor alle lagen van de club

Meer informatie over de 4 inzichten voor alle lagen van de club? Kijk dan eens op de verschillende websites vanuit de opdrachtgever:

4 inzichten over trainerschap
4 inzichten voor bestuurders
4 inzichten voor de moderne scheidsrechter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor meer cases van onze animatiestudio en blogs over AI en communicatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Animatie campagne laten maken?

We helpen je graag met animatie, infographic en illustratie.

Illustratie van Ted Griffioen van animatiebureau Creative Beards

Ted Griffioen | Tekstschrijver

Neem contact op