Het Flevo-landschap – Schokland

Vroeger een heus eiland en een plek van duizenden verhalen.
Nu een eiland op het droge.

Dit is Schokland!
Dit is het verhaal van het Verdronken Duin.

Duizenden jaren geleden lag hier één grote winderige zandvlakte. Het water steeg en er ontstond een nat en drassig moeras, waarvan lang werd gedacht dat het onbewoond was. Totdat we op de hoger gelegen duinen sporen vonden van jagers en vissers.

Een deel van deze duinen ligt net ten zuiden van Schokland. Hier liggen sporen van menselijke bewoning tot meer dan 10.000 jaar terug. De jager-verzamelaars, de eerste landbouwers en mensen van de perioden daarna. Symbool voor het leven met en de strijd tegen het water. En dat alles op één plek. Ons werelderfgoed.

Dit duin ligt nu al eeuwen verdronken onder de grond. Het natte veen beschermt onze archeologische schatten. Maar door verdroging dreigen we deze schatten te gaan verliezen. Door het waterpeil bij het duin te verhogen, bewaren we ons verleden. We breiden het natuurgebied van Schokland uit van de zuidrand tot de dijk. En creëren een nieuw weidevogelgebied; een heerlijk gebied om te wandelen en te fietsen.

Zo versterken we de natuur en geven we de verhalen van Schokland door aan toekomstige generaties.

Ga naar nieuwenatuurschokland.nl voor meer informatie.

Contact

Mail of bel ons voor een kennismakingsgesprek

+31 6 18 16 72 99

Schaverijstraat 6
3534AS Utrecht
info@creativebeards.com

Privacy Statement.
Algemene Voorwaarden.